Kontakt z Biurem

Dyrektor biura SWPCz
Stanisław Kruszyński

kom: 512-283-155
Biuro
Biuro Stowarzyszenia czynne poniedziałek-piątek w godzinach 9-13.
Pokój 208
Kontakt
Zarząd Główny SWPCz

ul. Dąbrowskiego 69
42-200

tel: 0-34 325-02-53
fax: 0-34 325-02-53
Nr konta PKO BP II O/Częstochowa
39-1020-1664-0000-3002-0018-9001

NIP
573-23-95-093