Rajd Samochodowy 2015

XVII Turystyczny Rajd Samochodowy

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej wraz z Kołem Terenowym nr 9 przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie, zorganizowało już po raz 17 tradycyjny Turystyczny Rajd Samochodowy. Rajd odbył się 9 maja 2015 r. Wystartowano z parkingu przy firmie sponsora i współorganizatora.

Wszystkie załogi dojechały do mety wg załączonej mapy. Uczestnicy Rajdu musieli zmieścić się w limicie kilometrów, limicie czasu przejazdu oraz odnaleźć i opisać charakterystyczne punkty znajdujące się na trasie. Na mecie, na terenie Ujęcia Wody „Wierzchowisko” zmęczeni uczestnicy pokrzepili się wiejskim chlebem, kiełbaską, kaszanką, karkówką z grilla oraz staropolskim żurem.

Wszystkie te specjały przygotował sponsor Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A w Częstochowie.

Zwycięzcy:

I miejsce Anna i Adam Tomaś
II miejsce Piotr Siwek, Janusz Siwek
III miejsce Izabela i Michał Majer
IV miejsce Patrycja Bokwa, Robert Szewczyk

Impreza ta organizowana przez Stowarzyszenie, integrująca środowisko akademickie: absolwentów, pracowników i studentów PCz, cieszy się od lat dużą popularnością i gromadzi zarówno wielu stałych, jak i z roku na rok wciąż nowych uczestników.

Dziękujemy sponsorom za organizację XVII Turystycznego Rajdu Samochodowego Politechniki Częstochowskiej. Wasz wkład w organizację imprezy Stowarzyszenia to dowód więzi pomiędzy absolwentem i Alma Mater oraz przyjaźni między absolwentami. Serdecznie dziękujemy, życząc powodzenia i wielu sukcesów!