Rajd Samochodowy 2007

IX Rajd Samochodowy Politechniki Częstochowskiej

Jak co roku, od wielu lat, Stowarzyszenie Wychowanków PCz zorganizowało kolejny Turystyczny Rajd Samochodowy. Na rajdzie byli obecni organizatorzy: prezes SWPCz Jan W.Pilarczyk i dyrektor Stanisław Kruszyński.

Rajd odbył się po pięknych zakątkach Jury. Pogoda dopisała, zmaganiom załóg sprzyjała piękna pogoda. Start odbył się o godz. 9.00 z salonu samochodowego Forda „Frank-cars”.

Komandorem rajdu była, tradycyjnie, Bożena Serafińska ze Studium WF PCz. Wystartowało 27 załóg, Wszystkie dojechały do mety w Zawadach wg załączonej mapy do Ośrodka „Dawpol-u”. W jego gościnnych progach czekały nagrody oraz inne atrakcje jak zespół muzyczny oraz wspaniały grill i piwo. Zmęczone załogi po sutym posiłku wzięły udział w dodatkowej konkurencji strzelaniu z łuku. Niektórzy spędzili czas na zwiedzaniu pięknej okolicy. Takich atrakcji dostarczyli nam sponsorzy, właściciele „Frank – cars” i „Dawpol” - Andrzej Dziwiński, Franciszek Pietraszko, Krzysztof Szyda. Uczestnicy Rajdu jechali w kapeluszach głowy, które dostarczył sponsor: firma „Kaszkiet” i jej właścicielka Barbara Szmidla.

Rajd odbył się o puchar PZMotu. Z tej okazji gościł na nim p. Stanisław Reterski – wiceprezes ZG PZMot z Warszawy. Zacięta walka o puchar wyłoniła zwycięzców:

  • I miejsce : Anna i Adam Tomaś
  • II miejsce : Ewa i Marek Mieszkowscy, Kamil Kołodziejczyk i Sylwester Śliwakowski oraz Krystyna i Leszek Musialik
  • III miejsce : Jakub i Krzysztof Sołtysik oraz Wojciech Kulawiak i Piotr Magiera.

Dr inż. Stanisław Kruszyński, dyrektor SWPCz

mgr inż. Katarzyna Kałużko, biuro Zarządu Głównego SWPCz