Rajd Samochodowy 1999

I Rajd Samochodowy Politechniki CzęstochowskiejDzień 8 maja 1999 rok, sobota, godz. 900 - parking przed Wydziałem Budowy Maszyn powoli zapełnia się pojazdami uczestników Jurajskiego Rajdu Samochodowego. Humory dopisują mimo niezbyt optymistycznie wyglądającego nieba. Będzie czy nie będzie padać?

Samochody ustawione są już w kolejności numerów startowych - powoli ruszamy.

Kolumna składająca się z 38 samochodów jedzie powoli - na czele wóz policyjny, zamykają ją również policjanci. Potem już mkniemy ulicami Armii Krajowej, Jana Pawła, Popiełuszki, III Aleją, Nowowiejskiego, Sobieskiego - frajda, nie musimy czekać na światłach, droga jest tylko nasza.

Kolumna zatrzymuje się przy ul. Śląskiej obok Pomnika Pamięci Narodowej, delegacja składa wiązankę kwiatów, chwila zadumy i dalej ruszamy na miejsce startu.

Jezdnia przed Ratuszem jest krótka i wąska, policjanci z wrodzoną sobie zręcznością na tak niewielkim skrawku ustawili jednak wszystkie samochody.

Na start podjeżdża samochód oznaczony nr 1, załoga otrzymuje „kartę startową" spisany jest stan licznika i czas startu. Pilot otrzymuje „itinerer" na którym rozrysowana jest trasa i naniesione punkty, które trzeba opisać.

Sędzia komisji startu zaczyna odliczanie 5,4,3 - ręce drżą na kierownicy ...2,1 - start.

Teraz bardzo wiele zależy od pilota, czy w odpowiednim momencie każe skręcić, czy oznaczony punkt na „itinererze" to na pewno Wydział Metalurgii, może Aula Wydziału Zarządzania? - a jest tych punktów 16 na całej trasie. Nasuwają się wątpliwości - jak pomylimy trasę, czy zmieścimy się w przedziale czasowym i limicie kilometrów?

Trzeba przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a zwłaszcza prędkości, ponieważ na trasie ustawione są radary, a zapłacony mandat kosztuje punkty karne, powtórzony - skreślenie z listy startujących.

Kusięta - wiele załóg ma problemy z odnalezieniem tablicy pamiątkowej poświęconej Czesławowi Miłoszowi, znajdującej się przed domem pisarza Andrzeja Kalinina.

Meta coraz bliżej, część załóg rozszyfrowała jej miejsce - Olsztyn.

Na leśnym parkingu usytuowanym u podnóża góry jest linia mety, zjawia się pierwszy samochód. Niestety będą punkty karne, przyjechał za wcześnie.

Załoga podchodzi do stolika „komisji sędziowskiej", aby wziąć udział w konkursie z wiedzy o ruchu drogowym. Słoneczko przychylnie wygląda z za chmur, jest ciepło, z głośnika rozlega się muzyka, atmosfera nabiera rumieńców wraz z pojawiającymi się na mecie następnymi samochodami.

Część załóg przed sprawdzianem postanawia coś skonsumować, a wybór dań jest niemały.

Na parking podjeżdża nie oznaczony numerem startowym samochód - wysiadają z niego Rektorzy - prof. Janusz Szopa i prof. January Bień.

Komisja sędziowska oblicza punkty, aby ustalić kolejność zajętych miejsc.

Dzięki sponsorom, firmie: „Auto Wieloch" i „Marszałek" na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymują upominki.

Bożena Serafińska

z-ca kierownika Studium WF RCz.

 

 

Komisja sędziowska w składzie

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Członkowie

 

podinspektor Ireneusz Dudek

Marek Rabenda

Wojciech Liczberski, Arkadiusz Wieloch,

Anna Hetnal

ustaliła, iż do rajdu zgłosiło się 38 załóg

Sklasyfikowano 21 załóg, postostałe nie zgłosiły się lub je zdyskwalifikowano.

 

Na podstawie uzyskanych punków ustalono następującą kojeność:

I miejsce

 

II miejsce

III miejsce

 

IV miejsce

V miejsce

VI miejsce

 

VII miejsce

VIII miejsce

IX miejsce

X -miejsce

- załoga nr

- załoga nr 22

- załoga nr 10

- załoga nr 6

- załoga nr 27

- załoga nr 16

- załoga nr 11

- załoga nr 3

- załoga nr 30

- załoga nr 19

- załoga nr 24

- załoga nr 8

- załoga nr 5

- Róża Kubacka, Paweł Ujma

- Agnieszka Sikorska z mężem

- Ewa i Marek Ładyga

-Janusz Wróbel, Elżbieta Zatoń

- Aleksandra Rabenda, Anna Karoń

- Piotr Bojanowicz, Magdalena Mermer

- Wiesław i Tomasz Papaj

- Anna Sobocińska z mężem

- Paweł Dziewiątkowski, Radosław Kula

- Beata Walczyk, Zbigniew Orlikowski

- Piotr Kobiela, Michał Kwiatkowski

- Bożena i Stanisław Kruczyńscy

- senator Grzegorz Lipowski z żoną Zofią

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(Red. Ż)

(WszJOiE)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)

(P. Cz.)