Akcja Stypendia

Akcja Stypendia
dla wyróżniających się studentów IV i V roku na Politechnice Częstochowskiej

Jesteś najlepszym studentem ? – zarabiaj na studiach i dostań pracę po studiach

Zarząd Klubu Integracyjno - Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów dla najlepszych studentów ostatnich lat studiów. Proponowana wysokość stypendium 1000 zł miesięcznie przez cały rok. Integralną częścią stypendium pieniężnego będzie gotowość fundatora do zatrudnienia absolwenta po zakończeniu studiów.

Członkowie klubu prowadzący własną działalność gospodarczą, czy też kierujący dużymi organizacjami gospodarczymi, szczególnie nominowani do tytułu Absolwent Roku, mogą przedłożyć warunki i oczekiwania jakie winien spełniać dany stypendysta. W oparciu o otrzymane zapotrzebowania władze poszczególnych wydziałów i Klubu typują najwartościowszych kandydatów do stypendium. Następnie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z fundatorem, celem podjęcia ostatecznej decyzji i wyboru stypendysty.

Pracodawcy zgłaszający chęć ufundowania stypendium mogą dodatkowo określić oczekiwania związane z wiedzą, zainteresowaniem kandydata, możliwością późniejszego zatrudnienia, znajomością języków obcych, znajomością programów komputerowy itp.

Corocznie wręczane będą stypendia wraz z prezentacją studentów stypendystów oraz fundatorów - sponsorów.

Pliki do pobrania

Wniosek

Praca w firmie Print Cycero w Częstochowie, Zakład Produkcyjny w Kłobucku