Akcja 2016

PRAKTYKI
proponowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

 1. Grupa Kapitałowa SARE SA oferuje 3 - 4 studentom Wydziału Zarządzania praktyki w swoich firmach w Rybniku i Warszawie. Student znający język niemiecki może ubiegać się o odbycie praktyki w Berlinie. Od studentów wymagana jest wiedza z zakresu zarządzania i marketingu.

  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panem dyrektorem Dariuszem Piekarskim, absolwentem naszej uczelni.

  tel. 22 121 00 60 lub 515 270 393
  e-mail: d.piekarski@sare.pl

  SARE SA
  ul. Grzybowska 2/34
  00-131 Warszawa
  http://www.saresa.pl

 2. Firma Elektro-Efekt Paweł Masłoń ul. Browarna 4, Choroń 42-360 Poraj może przyjąć 3 studentów Wydziału Elektrycznego na praktyki zawodowe.

  Zakres zadań realizowanych przez Firmę Elektro-Efekt:

  Projektowanie:

  • budowa i modernizacje układów pomiarowych (w tym ich dostosowanie do zasad wolnego rynku TPA)
  • budowa stacji transformatorowych
  • budowa linii kablowych SN i przyłączy
  • budowa i przyłączanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej

  Kompensacja energii biernej:

  • analiza parametrów sieci
  • projektowanie i dobór baterii kondensatorów
  • montaż baterii kondensatorów.

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o kontakt z panem Pawłem Masłoniem, członkiem wspierającym Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej.

  Tel. 516-033-202

  http://www.elektroefekt.com.pl

Po zakwalifikowaniu się na praktyki prosimy o przesłanie informacji do Stowarzyszenia, na adres: swpc@adm.pcz.czest.pl