Akcja Stypendia 2013

Stypendia przyznane w 2013 r.

 1. Piotr Szczyrba, WIMiI, I rok, studia II stopnia
  Maskpol S.A., Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego, Konieczki
 2. Cieśla Jakub, WIPMiFS, III rok
  Exact Systems sp. z o.o., Częstochowa
 3. Łukasz Wójcik, WIMiI – Newag SA. Gliwice (GK MULTICO)
 4. Jakub Kozłowski, WIMiI - Newag SA Nowy Sącz (GK MULTICO)
 5. Artur Maciąg, WE – Polna SA Przemyśl (GK MULTICO)
 6. Martyna Śniegula, WZ – Feroco SA Poznań (GK MULTICO)
 7. Aneta Sobiegraj, WZ – Mennica Polska SA Warszawa (GK MULTICO)
 8. Ewelina Prokop, WZ – Mennica Polska SA Warszawa (GK MULTICO)

Praktyki odbyte

 1. Exact Systems sp. z o.o., Częstochowa
  - Kosętka Paulina, Wydz. Zarządzania, III rok, praca biurowa 3mies, dalej zatrudniona w firmie
 2. FPHU „MAREK” Marek Wróblewski, Częstochowa
  Ciszewski Rafał, Wydz. Zarządzania, I rok, 2 mies.
 3. Aquila Radomsko Sp. z o.o., Radomsko
  Kubik Ilona, WIMI, II rok

Fundatorzy stypendiów

 1. Krzysztof Dędek - Maskpol S.A., Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego, Konieczki
 2. Lesław Walaszczyk - Exact Systems sp. z o.o., Częstochowa
 3. Zbigniew Jakubas –Grupa Kapitałowa MULTICO – 6 stypendiów

Osoby, które przyjęły studentów do pracy wakacyjnej oraz na praktyki

 1. Lesław Walaszczyk - Exact Systems sp. z o.o., Częstochowa
 2. Łukasz Nęcki - Aquila Radomsko Sp. z o.o., Radomsko
 3. Marek Wróblewski - FPHU „MAREK” Marek Wróblewski, Częstochowa