Akcja Stypendia 2012

STYPENDIA FUNDOWANE 2012 R.
KLUB INTEGRACYJNO-PROMOCYJNY
STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
FUNDATORZY STYPENDIÓW
 1. Jerzy Chruściel
  Energomontaż Północ Bełchatów, sp. z o.o.
  1 stypendium, WB, kierunek budownictwo
 2. Krzysztof Dędek
  Maskpol SA. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
  2 stypendia, WIMiI , specjalność przetwórstwo tworzyw sztucznych
 3. Henryk Słomian
  Minova Arnall Sp. z o.o.
  1 stypendium, WIMiI, kierunek mechanika i budowa maszyn
 4. Włodzimierz Chwalba
  Metal Union sp. z o.o.
  1 stypendium, wydział IMiI, specjalność: projektowanie maszyn i urządzeń
 5. Janusz Zatoń
  Odlewnia Żeliwa „WULKAN” SA
  1 stypendium, wydział IPMiFS, specjalność odlewnictwo
 6. Andrzej Siennicki
  CLOOS-Polska sp. z o.o.
  1 stypendium, WIMiI, specjalność: spawalnictwo
STYPENDYŚCI
 1. Tomasz Nowak – Wydz. Budownictwa, stypendium Energomontaż Północ Bełchatów, Sp. z o.o.
 2. Jakub Kozłowski – Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, stypendium Maskpol SA.
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
 3. Grzegorz Paciepnik – Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, stypendium Maskpol SA.
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
 4. Piotr Zbrojkiewicz – Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, stypendium Minova Arnall Sp. z o.o.
 5. Łukasz Hyrchel – Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, stypendium Metal Union sp. z o.o.
 6. Elżbieta Przełożyńska – Wydz. Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej,
  stypendium Odlewnia Żeliwa „WULKAN” SA
 7. Rafał Czerniak – Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, stypendium CLOOS-Polska sp. z o.o.