Akcja Stypendia 2011

Propozycję ufundowania stypendium, wraz z wymaganiami odnośnie do kierunku i specjalności studiów kandydatów do stypendium zgłosili:

  • Jerzy Chruściel z firmy Energomontaż Północ Bełchatów, Sp. z o.o. w Biłgoraju k/Bełchatowa
  • Krzysztof Dędek z firmy MASKPOL SA Przedsiębiorstwo sprzętu ochronnego w Konieczkach
  • Elżbieta i Roman Mońka z firmy ELIKO PPUH w Częstochowie
  • Marek Wróblewski z firmy FPHU „Marek” Marek Wróblewski w Częstochowie
  • Kordian Zawadzki z Odlewni SILUM Sp. z o.o. w Opojowicach.

W odpowiedzi na ogłoszenie o akcji stypendialnej, przygotowane przez SWPCz, 15 studentów z pięciu Wydziałów nadesłało wnioski o przyznanie stypendiów. Komisje, w skład których wchodzili fundatorzy stypendiów, prodziekani ds. nauczania poszczególnych Wydziałów oraz członkowie Zarządu Klubu Integracyjno-Promocyjnego, przyznały stypendia następującym studentom:

  • Monika Łapeta z Wydziału Zarządzania
  • Katarzyna Ziemińska z Wydziału Budownictwa
  • Aleksy Auguścik z Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
  • Maciej Haltof z Wydziału Elektrycznego
  • Kamil Pijet z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Dodatkowo Kol. Jerzy Stępień z firmy EKO-GWAJM Sp. z o.o. w Ogrodzieńcu zadeklarował ufundowanie nagrody za wyróżniającą się pracę dyplomową studenta Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie wyników akcji stypendialnej odbyło się w dniu 30 listopada 2011 roku, podczas uroczystości Święta Politechniki. JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron wręczyła pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami dla fundatorów oraz dyplomy dla studentów.

Akcja stypendialna będzie kontynuowana w następnych latach. Kolejni członkowie Klubu Integracyjno-Promocyjnego zgłosili możliwość ufundowania stypendiów.

Pamiątkowy dyplom z podziękowaniami
dla Kol. Jerzego Chruściela
Pamiątkowy dyplom o przyznaniu
stypendium studentowi Aleksemu Auguścikowi

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów fundatorom stypendiów oraz studentom.

Koordynator
Prof. Elżbieta Bociąga