Strona Główna

POŻEGNANIE ANDRZEJA SIENNICKIEGO

     W dniu 17 listopada 2020 roku odszedł od nas ANDRZEJ SIENNICKI, wieloletni, zasłużony członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, absolwent Wydziału Budowy Maszyn z roku 1971. Był osobą kompetentną, niezwykle koleżeńską , szczodrą, cieszył się dużym szacunkiem wśród stowarzyszeniowych kolegów. W roku 2017 został nagrodzony ZŁOTĄ STATUETKĄ i otrzymał zasłużony tytuł ABSOLWENTA ROKU POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ.
      Po studiach rozpoczął pracę w Fabryce Wagonów Świdnica jako technolog, a później główny spawalnik. Od roku 1986 kierował Ośrodkiem Robotyzacji Spawania świadcząc usługi inżynierskie dla firm. W roku 1991 utworzył firmęCloos Polska Sp. z o.o. Był właścicielem i dyrektorem spółki, która w oparciu oumowę licencyjną zawartą z niemiecką firma Carl Cloos Schweisstechnik zajmuje się projektowaniem budową i wdrażaniem zrobotyzowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych. W latach 2011-2012 korzystając ze wsparcia Unii Europejskiej wybudował i uruchomił nowy zakład. Został wyróżniony między innymi Medalem Europejskim , złotą i platynową statuetką Fair Play, nagrodą Europrodukt, oraz Dolnośląskim Kluczem Sukcesu. Za osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa został nagrodzony medalem im. Inż. Stanisława Olszewskiego, a za działalność w NOT złotymi odznakami NOT i SIMP. Jako przedsiębiorca został wyróżniony przez BCC Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu 2016.Będzie nam Go bardzo brakowało.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Msza Św. w intencji zmarłego Andrzeja Siennickiego odbędzie się
30 listopada 2020 r. o godz. 19.00
w Kościele Akademickim przy ul. Kilińskiego 132.


dr inż. Włodzimierz Chwalba
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

Z żalem informujemy, że zmarł przedwcześnie członek naszego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej,
były członek Komisji Rewizyjnej,

mgr inż. Dominik Mirek.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla
Żony Bożeny i Synów z Rodzinami
składa w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
- Prezes Włodzimierz Chwalba
oraz w imieniu Zarządu
Klubu Integracyjno-Promocyjnego
- Prezes Krzysztof Dędek.

Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się
25 listopada 2020 r. o godz. 19.00
w Kościele Akademickim przy ul. Kilińskiego 132

KOMUNIKAT !!!

Biuro STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ
informuje, że w związku z nasileniem się
pandemii COVID 19 pracownicy biura
od 19.10.2020 r. pracują zdalnie do odwołania.
Tel. kontaktowy 512 283 157

KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2019”

Konkurs Absolwent Roku organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej stał się już tradycją w najważniejszych wydarzeniach środowiska akademickiego i społeczności Częstochowy.

Ustalony pierwszy termin konkursu - 17 kwietnia 2020 roku - ze względu na pandemię został przeniesiony na 25 września. W tym terminie szczęśliwie, mogło odbyć się posiedzenie Kapituły konkursu oraz zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z udziałem władz Uczelni.Czytaj więcej


KOMUNIKAT KLUBU INTEGTRACYJNO–PROMOCYJNEGO

W związku ze wzrostem ilości zachorowań w kraju na COVID 19
odwołujemy zaplanowane spotkanie członków Klubu zaplanowane
na 23-25 października 2020 roku w hotelu Stok w Wiśle

Prezes
Klubu Integracyjno–Promocyjnego
Krzysztof Dędek

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z dniem 21 lipca 2020 roku powołał Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Do Klubu mogą należeć absolwenci i pracownicy Politechniki Częstochowskiej którzy ukończyli 60 lat. Klub wchodzi w struktury Stowarzyszenia i będzie posiadał swój regulamin. Zebranie organizacyjne odbędzie się na początku września, o czym wcześniej powiadomimy na naszej stronie internetowej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy..

Włodzimierz Rędzioch, Absolwent Ambasador 2015,
wśród laureatów „Polaka Roku 2019” we Włoszech


Od trzech lat Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK) organizuje Konkurs „Polak Roku we Włoszech”. Związek Polaków w Kalabrii działa od ponad 16 lat pod przewodnictwem Katarzyny Gralińskiej przyczyniając się do zacieśniania więzów przyjaźni i współpracy pomiędzy narodem polskim i włoskim.

Konkursowi patronują, między innymi, poseł na Sejm RP, pani Bożena Kamińska z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą, Region i Prowincja Kalabria oraz Urząd Miejski w Reggio di Calabria.

Zwycięzców konkursu „Polak Roku we Włoszech” na rok 2019 wyłoniła jedenastoosobowa Kapituła, składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych. Gospodarzami gali, w czasie której uroczyście wręczono nagrody, były panie: Katarzyna Gralińska – przewodnicząca ZPwK i pomysłodawczyni Konkursu oraz Magdalena Ratajewska – sekretarz Zarządu ZPwK i sekretarz Kapituły Konkursu.

W kategorii „Nauka i Edukacja” Kapituła przyznała II miejsce naszemu koledze, Włodzimierzowi Rędziochowi, Absolwentowi Ambasadorowi w 2015 r.

Gratulujemu naszemu Absolwentowi Ambasadorowi za tak godne reprezentowanie Politechniki Częstochowskiej we Włoszech, gdzie mieszka od 40 lat.

Drodzy Absolwenci!


Pracujemy intensywnie nad kolejną, 19. już edycją Konkursu Absolwent Roku.

Tegoroczna Gala Konkursu odbędzie się 17 kwietnia
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
a po Gali zapraszamy tradycyjnie na Bal Absolwenta.

Jeśli znasz Absolwenta naszej uczelni, który osiągnął sukces,
lub uważasz, że Twoja działalność (biznesowa, charytatywna czy naukowa)
powinna zostać doceniona, zgłoś się do nas.

Przedstawiciele Zarządu spotkają się z każdym Kandydatem i omówią wszystkie szczegóły.

W zakładce Absolwent Roku na naszej stronie, znaleźć można wszystkie informacje
o konkursie i informacje o Nominowanych w kolejnych edycjach.


Serdecznie zapraszamy
Zarząd SWPCz

Program Zjazdu Absolwentów

Zgłoszenie ZJAZD 70-lecie

W dniu 10 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs na Absolwenta Roku 2018.

Decyzją Kapituły

I miejsce oraz TYTUŁ ABSOLWENTA ROKU 2018 otrzymał

Kol. Adam Zieliński - dyrektor Instytutu Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

II miejsce oraz srebrną statuetkę otrzymał

Kol. Wojciech Kasprzycki - Prezes Zarządu Spółki WuEmKa S.J.

III miejsce oraz brązową statuetkę otrzymał

Kol. Artur Brędzel - właściciel firmy Boulangerie


TYTUŁ ABSOLWENTA AMBASADORA 2018 otrzymał

Kol. Andrzej Migdał - Operations Manager w firmie Integrated Protective Coatings Inc. w Edmonton,
       Alberta - Kanada


TYTUŁ ABSOLWENTA 70 LECIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ otrzymał

Kol. Włodzimierz Chwalba – Prezes Zarządu firmy Metal Union


Nominowani

Adam Zieliński Absolwent Roku 2018

Wojciech Kasprzycki - II miejsce

Artur Brędzel - III miejsce

Michał Korwin-Szymanowski odbiera statuetkę za Andrzeja Migdała -Absolwenta Ambasadora 2018

Włodzimierz Chwalba - Absolwent 70 lecia Politechniki Częstochowskiej

Nominowani do Absolwenta Roku 2018


Pobierz w PDF

OFERTA
Kancelarii Brokerskiej PROSPECTIVE
dla członków Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

więcej

W ramach współpracy Alfamedica Silesia North oferuje członkom Klubu:

  • 10% zniżki na konsultacje specjalistyczne
  • 5% zniżki na usługi z zakresu stomatologii
  • 5% zniżki na zabiegi i badania

więcej informacji o ofercie

  • 20% zniżki na noclegi i 10% na wyżywienie w hotelach „Stok” w Wiśle i „Ostaniec” w Podlesicach. („Bodeko Hotele” Janusz Koclęga)
  • 10% upustu na zakup produktów firmy „Bojanek” w Częstochowie, ul. Żyzna 9A („Bojanek” Jerzy Bojanek)

Specjalna oferta zniżkowa na zakup i serwis samochodów marki Ford „Frank Cars” w Częstochowie ul. Jagiellońska 147/151 („Frank Cars” Andrzej Dziwiński).

  • 5% na zakup artykułów w sklepach „Semex” w Częstochowie ul Jagiellońska 101/105 i Nadrzeczna 14, w Kłobucku ul. Staszica 29, w Krakowie ul. Romanowicza 6. („Semex” Roman Huszno)

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zostało powołane na Zjeździe we wrześniu 1989 roku. Kontynuuje ono dobre tradycje Koła Absolwentów działającego w Politechnice od 1960 roku, początkowo pod kierownictwem mgra R. Juszczuka, następnie prof. L. Jeziorskiego, a od 1999 roku prof. J.W. Pilarczyka.

Kliknij na obrazek by zobaczyć panoramę biura

Rejestracja Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie jego statutu nastąpiło na mocy orzeczenia Sądu Rejestrowego w Częstochowie dnia 27.10.1989 roku. Członkiem Stowarzyszenia może być tylko wychowanek Politechniki Częstochowskiej. Przynależność do Stowarzyszenia jest wynikiem złożenia deklaracji członkowskiej. Zarząd utrzymuje z członkami Stowarzyszenia stały kontakt przesyłając im w końcu roku kalendarzowego informacje o działalności stowarzyszenia.

Inną formą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej adresów oraz miejsca pracy naszych absolwentów. Zarząd stara się śledzić ich losy, wyławiać tych, którzy zrobili kariery, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Dysponujemy kilkoma tysiącami kart informacyjnych. Znaczna ich część jest skomputeryzowana, wymaga jednak ciągłego uzupełniania i aktualizacji.

Fundusze, Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich (15 zł rocznie)) oraz darowizn. Składki, mające wymiar symboliczny, traktowane są jako potwierdzenie więzi absolwentów z macierzystą Uczelnią.

Działania Stowarzyszenia w ciągu ostatnich kilku lat:

  • organizacja konkursu "Absolwent Roku"; Wielka Gala odbywa się tradycyjnie w kwietniu
  • organizacja "Mistrzostw Narciarskich Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów, studentów i sympatyków
  • organizacja "Rajdu Samochodowego Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów studentów i sympatyków

W dniach 19-20 stycznia 2001r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach został powołany Klub Integracyjno-Promocyjny przy Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Wzięło w nim udział ok. 70 absolwentów, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw.

Głównym celem Klubu jest integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej realizowany jest poprzez cykliczne spotkania; wiosną przy okazji konkursu "Absolwent Roku" oraz jesienią w połączeniu z prelekcjami zaproszonych gości.

Co roku wydawany jest informator "Kto Kim", zawierający dane biograficzne oraz charakterystykę profilu instytucji lub firm z którymi są związani członkowie Klubu.

Koła Terenowe

Obecnie działa pięć kół terenowych: w Świętochłowicach, Warszawie, Zawierciu, Bełchatowie i w Częstochowie. Koła zrzeszają po ok. 40 - 50 osób. Prowadzą rutynowe spotkania, organizują własny Dzień Hutnika. Na spotkaniach przekazywane są informacje o działalności SWPCz, omawiane są tematy związane z rozwojem kół terenowych, odszukaniem kolejnych absolwentów.

Koła dążą do regionalizacji, nawiązują kontakty między absolwentami oraz umożliwiają wymianę informacji biznesowych. Powstało również Koło Absolwentów w USA, zrzeszające ok. 20 absolwentów z USA i Kanady.

Powołanie Klubu Ochrony Zabytków Techniki

Zadaniem Klubu jest opieka i renowacja zabytków starego hutnictwa w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia w ostatnich latach odbyły się tradycyjne obozy naukowe, połączone z odnową zabytków hutnictwa (rekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego)). Sponsorami obozów są i członkowie Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego.