Strona Główna

Złote Dyplomy - relacja

20 października 2022 roku Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej wraz z Politechniką Częstochowską zorganizowało po raz kolejny uroczystość wręczenia Honorowych Złotych Dyplomów Politechniki Częstochowskiej najstarszym absolwentom Uczelni, którzy 50 lat temu opuścili jej progi, rozpoczynając kariery zawodowe. W tym roku Honorowe Dyplomy otrzymali absolwenci z roku 1972 z Wydziału Budowy Maszyn, Wydziału Metalurgicznego oraz pierwszy rocznik Wydziału Elektrycznego. Spotkanie miało miejsce w Klubie Politechnik, a zręcznie poprowadził je Zbigniew Miszczyk – kierownik Klubu. Wręczenie dyplomów przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola oraz Dziekanów; Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Małgorzatę Klimek, Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów dr hab. inż. Agatę Dudek, prof. PCz , Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Marka Lisa, prof. PCz oraz Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr inż. Piotra Bojanowicza odbyło się w serdecznej atmosferze.

To pokolenie, które przez całe półwiecze na różnych stanowiskach w kraju i za granicą wykonywało zaszczytną inżynierską profesję i odnosiło sukcesy rozsławiające dobre imię Politechniki Częstochowskiej. Uroczystość jest również doskonałą okazją do spotkania koleżanek i kolegów z okresu studiów, odświeżenia wspomnień, odnowienia młodzieńczych przyjaźni.

Pamięć o Absolwentach, zwłaszcza tych najstarszych, stanowi cenny element ciągłości pokoleń, a jej kultywowanie traktujemy jako powinność zarówno Władz Akademickich, jak i Stowarzyszenia Wychowanków.

Złote Dyplomy

20 października 2022 roku o godz. 12.00 w Klubie Politechnik odbędzie się uroczyste wręczenie Honorowych Złotych Dyplomów. Dyplomy te otrzymają absolwenci, którzy 50 lat temu ukończyli Politechnikę Częstochowską, czyli w 1972 roku.

W obecnym roku Złoty Dyplom po raz pierwszy otrzymają absolwenci pierwszego rocznika Wydziału Elektrycznego.

Uroczystość uświetni występ męskiego chóru „Pochodnia”. Serdecznie zapraszamy.

Nowy rok akademicki 2022/2023 to nowe nadzieje i nowe wyzwania stojące przed społecznością naszej Politechniki Częstochowskiej. Jest to także okazja, aby życzyć wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym siły i zdrowia, aby z pasją, zaangażowaniem i radością powitali czekające ich wyzwania oraz życzymy wielu sukcesów na niwie badawczej i dydaktycznej.

Studentom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy wkraczają w mury naszej Uczelni życzymy spełnienia oczekiwań związanych z wybranymi kierunkami studiów oraz realizacji ambitnych celów związanych ze zdobywaniem wiedzy.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Częstochowa, 4 października 2022 roku

Zarząd SWPCz 2019-2024

Prezydium Zarządu
 1. Piotr Bojanowicz - Prezes SWPCz – od 11. 05. 2022
 2. Krzysztof Dędek - Wiceprezes
 3. Piotr Dobosz – Wiceprezes
 4. Tomasz Jackiewicz - członek Zarządu - od 11. 05. 2022
 5. Katarzyna Łazorko – Sekretarz, Wiceprezes
 6. Zbigniew Miszczyk – Skarbnik, Wiceprezes
 7. Asteniusz Myśliwiec – członek Zarządu - od 11. 05. 2022
 8. Robert Ulewicz – Wiceprezes
Skład Komisji Rewizyjnej
 1. Jerzy Bojanek - Przewodniczący
 2. Tomasz Gęsiarz
 3. Zygmunt Bogulak
Skład Sądu Koleżeńskiego
 1. Wanda Jeziorska – przewodnicząca
 2. Przemysław Postawa – zastępca przewodniczącego
 3. Józef Jasiński – zastępca przewodniczącego
Skład zarządu Klubu Integracyjno-Promocyjnego
 1. Krzysztof Dędek - Prezes
 2. Zygmunt Bogulak
 3. Piotr Dobosz
 4. Tomasz Jackiewicz
 5. Janusz Koclęga

dr inż. Piotr Bojanowicz

Wydział Zarządzania 1997 rok


    Prace zawodową rozpoczął w 1995 r. jeszcze podczas nauki na Politechnice Częstochowskiej jako dyrektor ds. produkcji w Zakładzie Powłok Technicznych MULTIMETAL w Częstochowie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Politechnice Częstochowskiej jako asystent w Katedrze Inżynierii Produkcji, jednocześnie nadal kontynuował karierę zawodową w branży galwanotechnicznej, pracując również jako technolog i wdrażał technologie niemieckiej firmy Dr Hesse. W 1999 roku rozpoczął działalność własną wraz z Bogdanem i Bożeną Bojanowicz pod nazwą PPHU Multimetal s.c. w branży galwanotechniki i produkcji metalowej. Firma działa nadal pod niezmienioną nazwą Multimetal, współpracuje z wieloma firmami z branży motoryzacyjnej w zakresie powłok galwanicznych oraz w zakresie produkcji metalowej z takimi jak: Hansa Tex, M+H Polska, ThyssenKrupp Energostal S.A., FMT TOMBEA.

Obecnie zarządza spółką Multimetal Sp. z o.o. i prowadzi działalność Doradztwo i Usługi Techniczne oraz prowadzi badania własne w zakresie wytrzymałości materiałów w Katedrze Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Technicznym w Żilinie. Podsumowaniem badań jest doktorat z tej dziedziny w 2010 r. Ma w dorobku około 40 publikacji związanych z badaniami własnymi w kraju i zagranicą.

 


2022
XV GIEŁDA PROMOCJI ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wejdź na stronę giełdy.Więcej informacji można przeczytać na tej stronie.


Zdjęcia z tegorocznych złotych dyplomów można pobrać na tej stronie.


KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2020”

24 września 2021 r.

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej jest jedyną organizacją w kraju, która co roku nagradza wybitnych absolwentów Politechniki Częstochowskiej statuetkami „Absolwent Roku”. Finał jubileuszowej dwudziestej już edycji konkursu odbył się w Teatrze im. Adama Mickiewicza 24.09.2021 roku. W posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej dr hab. inż. Włodzimierz Chwalba, prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej mgr inż. Krzysztof Dędek, sekretarz Kapituły mgr inż. Piotr Dobosz oraz laureaci konkursu z poprzednich lat. Obecnie Kapituła liczy 32 członków. W obecnym roku ze względu na jubileuszowy charakter konkursu postanowiono przyznać nagrody w dwóch kategoriach: Biznes i Nauka.

Czytaj więcej

Nominowani do Absolwenta Roku 2020

Pobierz folder w [pdf]


Organizujemy XX edycję Konkursu
Absolwent Roku Politechniki Częstochowskiej

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń kandydatów do
tego konkursu do dnia 1 lipca 2021 roku.

Karta zgłoszenia do pobrania z naszej strony internetowej.

Pomysł przyznawania tytułu „Absolwent Roku” Politechniki Częstochowskiej powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
w 2001 roku. Inicjatywa SWPCz, aby nadawać taki tytuł osobom, które działając na forum gospodarczym, społecznym lub politycznym akcentują, że są absolwentami naszej Uczelni, umacniając w ten sposób jej autorytet, uzyskała ogromne poparcie środowiska. Przedstawienie sylwetek najlepszych absolwentów to także sposób na wskazanie naszym studentom drogi do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Impreza organizowana od 20 lat przyczynia się do promocji Uczelni na całym świecie oraz integracji jej absolwentów.

Otwarcie XIV Giełdy Promocji Absolwentów
Politechniki Częstochowskiej

ZŁOTE DYPLOMY - KOMUNIKAT !

W związku z nasileniem się pandemii COVID 19 i brakiem możliwości wręczenia Honorowych ZŁOTYCH DYPLOMÓW absolwentom, którzy 50 lat temu ukończyli Politechnikę Częstochowską, uroczystość zostaje przełożona na następny rok.
W roku 2021 ZŁOTE DYPLOMY otrzymają absolwenci, którzy ukończyli naszą Uczelnię w 1970 i 1971 roku.

POŻEGNANIE ANDRZEJA SIENNICKIEGO

     W dniu 17 listopada 2020 roku odszedł od nas ANDRZEJ SIENNICKI, wieloletni, zasłużony członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, absolwent Wydziału Budowy Maszyn z roku 1971. Był osobą kompetentną, niezwykle koleżeńską , szczodrą, cieszył się dużym szacunkiem wśród stowarzyszeniowych kolegów. W roku 2017 został nagrodzony ZŁOTĄ STATUETKĄ i otrzymał zasłużony tytuł ABSOLWENTA ROKU POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ.
      Po studiach rozpoczął pracę w Fabryce Wagonów Świdnica jako technolog, a później główny spawalnik. Od roku 1986 kierował Ośrodkiem Robotyzacji Spawania świadcząc usługi inżynierskie dla firm. W roku 1991 utworzył firmęCloos Polska Sp. z o.o. Był właścicielem i dyrektorem spółki, która w oparciu oumowę licencyjną zawartą z niemiecką firma Carl Cloos Schweisstechnik zajmuje się projektowaniem budową i wdrażaniem zrobotyzowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych. W latach 2011-2012 korzystając ze wsparcia Unii Europejskiej wybudował i uruchomił nowy zakład. Został wyróżniony między innymi Medalem Europejskim , złotą i platynową statuetką Fair Play, nagrodą Europrodukt, oraz Dolnośląskim Kluczem Sukcesu. Za osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa został nagrodzony medalem im. Inż. Stanisława Olszewskiego, a za działalność w NOT złotymi odznakami NOT i SIMP. Jako przedsiębiorca został wyróżniony przez BCC Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu 2016.Będzie nam Go bardzo brakowało.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Msza Św. w intencji zmarłego Andrzeja Siennickiego odbędzie się
30 listopada 2020 r. o godz. 19.00
w Kościele Akademickim przy ul. Kilińskiego 132.


dr inż. Włodzimierz Chwalba
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

Z żalem informujemy, że zmarł przedwcześnie członek naszego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej,
były członek Komisji Rewizyjnej,

mgr inż. Dominik Mirek.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla
Żony Bożeny i Synów z Rodzinami
składa w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
- Prezes Włodzimierz Chwalba
oraz w imieniu Zarządu
Klubu Integracyjno-Promocyjnego
- Prezes Krzysztof Dędek.

Msza św. w intencji zmarłego odbędzie się
25 listopada 2020 r. o godz. 19.00
w Kościele Akademickim przy ul. Kilińskiego 132

KOMUNIKAT !!!

Biuro STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW
POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ
informuje, że w związku z nasileniem się
pandemii COVID 19 pracownicy biura
od 19.10.2020 r. pracują zdalnie do odwołania.
Tel. kontaktowy 512 283 157

KONKURS „ABSOLWENT ROKU 2019”

Konkurs Absolwent Roku organizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej stał się już tradycją w najważniejszych wydarzeniach środowiska akademickiego i społeczności Częstochowy.

Ustalony pierwszy termin konkursu - 17 kwietnia 2020 roku - ze względu na pandemię został przeniesiony na 25 września. W tym terminie szczęśliwie, mogło odbyć się posiedzenie Kapituły konkursu oraz zebranie Klubu Integracyjno-Promocyjnego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z udziałem władz Uczelni.Czytaj więcej


KOMUNIKAT KLUBU INTEGTRACYJNO–PROMOCYJNEGO

W związku ze wzrostem ilości zachorowań w kraju na COVID 19
odwołujemy zaplanowane spotkanie członków Klubu zaplanowane
na 23-25 października 2020 roku w hotelu Stok w Wiśle

Prezes
Klubu Integracyjno–Promocyjnego
Krzysztof Dędek

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej z dniem 21 lipca 2020 roku powołał Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Do Klubu mogą należeć absolwenci i pracownicy Politechniki Częstochowskiej którzy ukończyli 60 lat. Klub wchodzi w struktury Stowarzyszenia i będzie posiadał swój regulamin. Zebranie organizacyjne odbędzie się na początku września, o czym wcześniej powiadomimy na naszej stronie internetowej. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy..

Włodzimierz Rędzioch, Absolwent Ambasador 2015,
wśród laureatów „Polaka Roku 2019” we Włoszech


Od trzech lat Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK) organizuje Konkurs „Polak Roku we Włoszech”. Związek Polaków w Kalabrii działa od ponad 16 lat pod przewodnictwem Katarzyny Gralińskiej przyczyniając się do zacieśniania więzów przyjaźni i współpracy pomiędzy narodem polskim i włoskim.

Konkursowi patronują, między innymi, poseł na Sejm RP, pani Bożena Kamińska z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą, Region i Prowincja Kalabria oraz Urząd Miejski w Reggio di Calabria.

Zwycięzców konkursu „Polak Roku we Włoszech” na rok 2019 wyłoniła jedenastoosobowa Kapituła, składająca się z przedstawicieli środowisk akademickich, organizacji polonijnych i instytucji kulturalnych oraz władz rządowych i samorządowych. Gospodarzami gali, w czasie której uroczyście wręczono nagrody, były panie: Katarzyna Gralińska – przewodnicząca ZPwK i pomysłodawczyni Konkursu oraz Magdalena Ratajewska – sekretarz Zarządu ZPwK i sekretarz Kapituły Konkursu.

W kategorii „Nauka i Edukacja” Kapituła przyznała II miejsce naszemu koledze, Włodzimierzowi Rędziochowi, Absolwentowi Ambasadorowi w 2015 r.

Gratulujemu naszemu Absolwentowi Ambasadorowi za tak godne reprezentowanie Politechniki Częstochowskiej we Włoszech, gdzie mieszka od 40 lat.

Program Zjazdu Absolwentów

Zgłoszenie ZJAZD 70-lecie

OFERTA
Kancelarii Brokerskiej PROSPECTIVE
dla członków Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

więcej

W ramach współpracy Alfamedica Silesia North oferuje członkom Klubu:

 • 10% zniżki na konsultacje specjalistyczne
 • 5% zniżki na usługi z zakresu stomatologii
 • 5% zniżki na zabiegi i badania

więcej informacji o ofercie

 • 20% zniżki na noclegi i 10% na wyżywienie w hotelach „Stok” w Wiśle i „Ostaniec” w Podlesicach. („Bodeko Hotele” Janusz Koclęga)
 • 10% upustu na zakup produktów firmy „Bojanek” w Częstochowie, ul. Żyzna 9A („Bojanek” Jerzy Bojanek)

Specjalna oferta zniżkowa na zakup i serwis samochodów marki Ford „Frank Cars” w Częstochowie ul. Jagiellońska 147/151 („Frank Cars” Andrzej Dziwiński).

 • 5% na zakup artykułów w sklepach „Semex” w Częstochowie ul Jagiellońska 101/105 i Nadrzeczna 14, w Kłobucku ul. Staszica 29, w Krakowie ul. Romanowicza 6. („Semex” Roman Huszno)

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zostało powołane na Zjeździe we wrześniu 1989 roku. Kontynuuje ono dobre tradycje Koła Absolwentów działającego w Politechnice od 1960 roku, początkowo pod kierownictwem mgra R. Juszczuka, następnie prof. L. Jeziorskiego, a od 1999 roku prof. J.W. Pilarczyka.

Kliknij na obrazek by zobaczyć panoramę biura

Rejestracja Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie jego statutu nastąpiło na mocy orzeczenia Sądu Rejestrowego w Częstochowie dnia 27.10.1989 roku. Członkiem Stowarzyszenia może być tylko wychowanek Politechniki Częstochowskiej. Przynależność do Stowarzyszenia jest wynikiem złożenia deklaracji członkowskiej. Zarząd utrzymuje z członkami Stowarzyszenia stały kontakt przesyłając im w końcu roku kalendarzowego informacje o działalności stowarzyszenia.

Inną formą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej adresów oraz miejsca pracy naszych absolwentów. Zarząd stara się śledzić ich losy, wyławiać tych, którzy zrobili kariery, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Dysponujemy kilkoma tysiącami kart informacyjnych. Znaczna ich część jest skomputeryzowana, wymaga jednak ciągłego uzupełniania i aktualizacji.

Fundusze, Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich (15 zł rocznie)) oraz darowizn. Składki, mające wymiar symboliczny, traktowane są jako potwierdzenie więzi absolwentów z macierzystą Uczelnią.

Działania Stowarzyszenia w ciągu ostatnich kilku lat:

 • organizacja konkursu "Absolwent Roku"; Wielka Gala odbywa się tradycyjnie w kwietniu
 • organizacja "Mistrzostw Narciarskich Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów, studentów i sympatyków
 • organizacja "Rajdu Samochodowego Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów studentów i sympatyków

W dniach 19-20 stycznia 2001r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach został powołany Klub Integracyjno-Promocyjny przy Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Wzięło w nim udział ok. 70 absolwentów, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw.

Głównym celem Klubu jest integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej realizowany jest poprzez cykliczne spotkania; wiosną przy okazji konkursu "Absolwent Roku" oraz jesienią w połączeniu z prelekcjami zaproszonych gości.

Co roku wydawany jest informator "Kto Kim", zawierający dane biograficzne oraz charakterystykę profilu instytucji lub firm z którymi są związani członkowie Klubu.

Koła Terenowe

Obecnie działa pięć kół terenowych: w Świętochłowicach, Warszawie, Zawierciu, Bełchatowie i w Częstochowie. Koła zrzeszają po ok. 40 - 50 osób. Prowadzą rutynowe spotkania, organizują własny Dzień Hutnika. Na spotkaniach przekazywane są informacje o działalności SWPCz, omawiane są tematy związane z rozwojem kół terenowych, odszukaniem kolejnych absolwentów.

Koła dążą do regionalizacji, nawiązują kontakty między absolwentami oraz umożliwiają wymianę informacji biznesowych. Powstało również Koło Absolwentów w USA, zrzeszające ok. 20 absolwentów z USA i Kanady.

Powołanie Klubu Ochrony Zabytków Techniki

Zadaniem Klubu jest opieka i renowacja zabytków starego hutnictwa w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia w ostatnich latach odbyły się tradycyjne obozy naukowe, połączone z odnową zabytków hutnictwa (rekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego)). Sponsorami obozów są i członkowie Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego.