Strona Główna

więcej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
oraz
Koło Terenowe nr 9 przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A w Częstochowie.
zapraszają na
XVIII Turystyczny Rajd Samochodowy Politechniki Częstochowskiej

14 maja 2016 r.

Start : godz. 9.00.,

parking przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A ul. Jaskrowska 14/20 w Częstochowie

Zapisy:

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 tel: 3250-253 lub na starcie w godz. 8.30-9.00

Koszty uczestnictwa:

Studenci i uczniowie – 20 zł/ os. pracownicy PCz i członkowie SWPCz- 40 zł/ os, pozostali uczestnicy 50 zł/ os

Załoga rajdowa składa się z kierowcy oraz pilota, którego zadaniem jest odczytanie mapy trasy dojazdu do mety. W skład załogi mogą wchodzić również kibice: znajomi, dzieci itp.. Uczestnicy Rajdu muszą zmieścić się w limicie kilometrów, limicie czasu przejazdu oraz odnaleźć i opisać charakterystyczne punkty znajdujące się na trasie. Zawodnicy kończą rajd na mecie, którą odnajdują jadąc wg mapy. Na mecie czeka uczestników gorący posiłek oraz zabawa do wieczora. Impreza ta organizowana przez Stowarzyszenie, integrująca środowisko akademickie: absolwentów, pracowników i studentów PCz, cieszy się od lat dużą popularnością i gromadzi zarówno wielu stałych, jak i z roku na rok wciąż nowych uczestników.

Rozstrzygnięcie konkursu „Absolwent Roku 2015”
8 kwietnia o godz. 18.00 w teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Tytuł „Absolwenta Roku 2015” otrzymał Mariusz Puto. II miejsce uzyskał Maciej Orzechowski, III miejsce zdobył Zbisław Janikowski. Kapituła wybrała też „Absolwenta Ambasadora Roku 2015” w osobie Włodzimierza Rędziocha.

więcej

OFERTA
Kancelarii Brokerskiej PROSPECTIVE
dla członków Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

więcej

  • 20% zniżki na noclegi i 10% na wyżywienie w hotelach „Stok” w Wiśle i „Ostaniec” w Podlesicach. („Bodeko Hotele” Janusz Koclęga)
  • 10% upustu na zakup produktów firmy „Bojanek” w Częstochowie, ul. Żyzna 9A („Bojanek” Jerzy Bojanek)

Specjalna oferta zniżkowa na zakup i serwis samochodów marki Ford „Frank Cars” w Częstochowie ul. Jagiellońska 147/151 („Frank Cars” Andrzej Dziwiński).

  • 5% na zakup artykułów w sklepach „Semex” w Częstochowie ul Jagiellońska 101/105 i Nadrzeczna 14, w Kłobucku ul. Staszica 29, w Krakowie ul. Romanowicza 6. („Semex” Roman Huszno)

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej zostało powołane na Zjeździe we wrześniu 1989 roku. Kontynuuje ono dobre tradycje Koła Absolwentów działającego w Politechnice od 1960 roku, początkowo pod kierownictwem mgra R. Juszczuka, następnie prof. L. Jeziorskiego, a od 1999 roku prof. J.W. Pilarczyka.

Kliknij na obrazek by zobaczyć panoramę biura

Rejestracja Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie jego statutu nastąpiło na mocy orzeczenia Sądu Rejestrowego w Częstochowie dnia 27.10.1989 roku. Członkiem Stowarzyszenia może być tylko wychowanek Politechniki Częstochowskiej. Przynależność do Stowarzyszenia jest wynikiem złożenia deklaracji członkowskiej. Zarząd utrzymuje z członkami Stowarzyszenia stały kontakt przesyłając im w końcu roku kalendarzowego informacje o działalności stowarzyszenia.

Inną formą działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej adresów oraz miejsca pracy naszych absolwentów. Zarząd stara się śledzić ich losy, wyławiać tych, którzy zrobili kariery, ale również i tych, którzy potrzebują pomocy. Dysponujemy kilkoma tysiącami kart informacyjnych. Znaczna ich część jest skomputeryzowana, wymaga jednak ciągłego uzupełniania i aktualizacji.

Fundusze, Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich (15 zł rocznie)) oraz darowizn. Składki, mające wymiar symboliczny, traktowane są jako potwierdzenie więzi absolwentów z macierzystą Uczelnią.

Działania Stowarzyszenia w ciągu ostatnich kilku lat:

  • organizacja konkursu "Absolwent Roku"; Wielka Gala odbywa się tradycyjnie w kwietniu
  • organizacja "Mistrzostw Narciarskich Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów, studentów i sympatyków
  • organizacja "Rajdu Samochodowego Politechniki Częstochowskiej" dla pracowników, absolwentów studentów i sympatyków

W dniach 19-20 stycznia 2001r. w hotelu "Ostaniec" w Podlesicach został powołany Klub Integracyjno-Promocyjny przy Stowarzyszeniu Wychowanków Politechniki Częstochowskiej. Wzięło w nim udział ok. 70 absolwentów, głównie dyrektorów, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw.

Głównym celem Klubu jest integracja absolwentów naszej Uczelni, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w działalności gospodarczej, społecznej i politycznej realizowany jest poprzez cykliczne spotkania; wiosną przy okazji konkursu "Absolwent Roku" oraz jesienią w połączeniu z prelekcjami zaproszonych gości.

Co roku wydawany jest informator "Kto Kim", zawierający dane biograficzne oraz charakterystykę profilu instytucji lub firm z którymi są związani członkowie Klubu.

Koła Terenowe

Obecnie działa pięć kół terenowych: w Świętochłowicach, Warszawie, Zawierciu, Bełchatowie i w Częstochowie. Koła zrzeszają po ok. 40 - 50 osób. Prowadzą rutynowe spotkania, organizują własny Dzień Hutnika. Na spotkaniach przekazywane są informacje o działalności SWPCz, omawiane są tematy związane z rozwojem kół terenowych, odszukaniem kolejnych absolwentów.

Koła dążą do regionalizacji, nawiązują kontakty między absolwentami oraz umożliwiają wymianę informacji biznesowych. Powstało również Koło Absolwentów w USA, zrzeszające ok. 20 absolwentów z USA i Kanady.

Powołanie Klubu Ochrony Zabytków Techniki

Zadaniem Klubu jest opieka i renowacja zabytków starego hutnictwa w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej.

Dzięki działaniom Stowarzyszenia w ostatnich latach odbyły się tradycyjne obozy naukowe, połączone z odnową zabytków hutnictwa (rekonstruowano piec pudlingowy i wymieniono zniszczone elementy koła wodnego)). Sponsorami obozów są i członkowie Stowarzyszenia i Klubu Integracyjno-Promocyjnego.